opvoeden & opgroeien
Baby | Groei- en Ontwikkel poli (GO-poli)

Groei- en Ontwikkel poli

Je kind is korte of langere tijd opgenomen geweest op de afdeling neonatologie van Gelre ziekenhuizen Apeldoorn.
Dit betekent dat je een spannende en heel intensieve periode hebt doorgemaakt: een tijd met vaak veel zorgen en onzekerheden rondom je kind.
Nu mag je kind naar huis. Wat kun je verwachten?
In Nederland is afgesproken dat er een duidelijk vervolg moet zijn voor ouders van kinderen:

 • die geboren zijn na een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken;
 • en/of met een geboortegewicht lager dan 1500 gram;
 • die op een andere manier met extra risicofactoren en/of complicaties geboren zijn.

In Apeldoorn en omgeving komt je kind voor dit vervolgtraject naar de groei- en ontwikkelpolikliniek (GO poli). Dit is een vervolgtraject naast de afspraken die je misschien ook nog in het academisch ziekenhuis hebt.

GO - poliBron: freepik.com/vrije-foto-vectoren/baby">gemaakt door KamranAydinov - nl.freepik.com</a>

De GO-poli is een gezamenlijk initiatief van de CJG-JGZ (het consultatiebureau) en de zorgeenheid Kind en Jeugd van Gelre ziekenhuizen Apeldoorn. Door deze samenwerking en afstemming van kennis en ervaring, krijg je de zorg en ondersteuning waar jij en je kind recht op hebben.
Tijdens het vooraf opgestelde traject krijgt jouw kind extra aandacht om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Je krijgt de hulp actief aangeboden en hoeft niet steeds zelf te zoeken. Een team van behandelaars is verbonden aan de GO - poli om, wanneer dat nodig mocht zijn, jou en je kind te begeleiden.

Dit team bestaat uit de volgende behandelaars:

 • Kinderarts
 • Gespecialiseerde kinderverpleegkundige
 • Jeugdarts
 • Wijkverpleegkundige jeugdgezondheidszorg
 • Kinderfysiotherapeut
 • Kinderlogopedist

Ook kun je te maken krijgen met een:

 • Medewerkster secretariaat; zij maakt de afspraken voor de vervolgbezoeken
 • Diëtist; voor bijzondere dieet aanpassingen en voorlichting
 • Lactatiedeskundige; de deskundige op het gebied van borstvoeding
 • Orthopedagoog / Kind- en jeugdpsycholoog; voor bijzondere opvoedings- of ontwikkelingsvraagstukken
 • Medisch maatschappelijk werkster; voor hulp bij het verwerken van de hectiek van de afgelopen periode of om vragen te beantwoorden op het gebied van huisvesting, financiën, het regelen van extra verlof en dergelijke.

Soms start het traject al tijdens het verblijf in het ziekenhuis

Bijvoorbeeld door al een afspraak te maken bij een kinderfysiotherapeut of logopedist. Er kunnen video-opnamen van de bewegingen van je kind gemaakt worden door de kinderfysiotherapeut. Eventueel kun je ook voedingsadviezen krijgen bij sommige voedingsproblemen door de logopedist.

Wat kun je verwachten?

Het is belangrijk om de groei en ontwikkeling van je kind op de polikliniek te blijven volgen. Dit betekent meestal dat jouw kind anderhalf jaar onder controle blijft. Het aantal bezoeken aan de GO poli wordt meestal minder naarmate je kind ouder wordt.

Voor elke afspraak tijdens de GO-poli bent je maximaal 2 - 2,5 uur in het ziekenhuis. Je kind wordt dan door verschillende behandelaars gezien. Ook de reguliere vaccinaties worden gegeven. Het is een voordeel, dat je voor verschillende afspraken en vragen op 1 locatie en op 1 moment komt. Het is altijd mogelijk dat de behandelaars, in overleg met jou, bepalen je kind vaker of juist minder vaak te zien.
Gedurende de eerste anderhalf jaar legt de wijkverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg, op verschillende momenten, een huisbezoek af. Dit in overleg met de ouders/ verzorgers van het kind.

Je eerste afspraak

Nadat je kind uit het ziekenhuis ontslagen is, volgt er eerst een belafspraak na één week en een eerste bezoek aan de polikliniek na 2 weken. Daarna zijn de afspraken volgens een vooropgesteld schema.

Heb je nog vragen, stel ze gerust!

 • Polikliniek Kind en Jeugd (locatie GO-poli)
 • Route 21
 • maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.30 uur
 • telefoon: 055 - 581 18 08

Bron foto: <a href="https://nl.freepik.com/vrije-foto-vectoren/baby">Baby foto gemaakt door KamranAydinov - nl.freepik.com</a>