Basisschoolkind

Je kind ontwikkelt zich razendsnel op allerlei gebieden, zoals lichamelijk en sociaal-emotioneel. Als ouder ben je druk met het opvoeden, het gedrag en de gezondheid van je kind. Je wilt natuurlijk ook dat je kind gezond eet. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Je kind beweegt graag en gaat regelmatig op ontdekkingstocht. Je wilt natuurlijk dat je kind overal veilig kan gaan en staan. Hoe zorg voor je voor een veilige omgeving? Hoe ouder je peuter wordt, hoe dichterbij de middelbare school komt. Welke school moet je kiezen? En hoe ga je eigenlijk om met media?

Kr8kidzz is een training waarbij kinderen werken aan het vergroten van diverse (sociale) vaardigheden en het versterken van zelfvertrouwen. Er komen thema’s aan bod als kennismaken, omgaan met boze gevoelens, vaardigheden om een gesprek te voeren, omgaan met pesten, uitstralen van zelfvertrouwen, inzetten van je eigen kwaliteiten en het nemen van afscheid.
Meer informatie en aanmeldformulier Kr8kidzz
KIES is een spel- en praatgroep voor kinderen van gescheiden ouders. Door spel en opdrachten wordt gewerkt aan het verwerken van de scheiding. Kinderen leren de scheiding beter te begrijpen en om te gaan met de veranderde leefsituatie.
Naast de kindergroep zijn er bijeenkomsten voor ouders waarin onderwerpen aan de orde komen als: de veranderde rol als ouder en en verantwoord ouderschap.
Meer informatie en aanmeldformulier KIES
De tijd van opgroeien van kleuter naar puber is een belangrijke periode voor het verdere leven. Dit gaat niet altijd zonder strubbelingen.
Daarom is er op school naast leren lezen, rekenen en schrijven ook aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen.
Een kind dat zich lekker voelt kan makkelijker leren dan een kind dat zorgen heeft.
Meer informatie en aanmeldfomulier SMW
Bij sommige kinderen ontwikkelt de spraak en taal zich snel, bij anderen komt dit wat langzamer op gang. Een kind van 4 jaar kan in goede, korte zinnen praten. Een aantal taalregels kent het nog niet en ook de letter 'r' en sommige klankcombinaties kunnen nog moeilijk zijn. Een kind van 5 jaar maakt goed gevormde en lange zinnen. Jij kunt de taalontwikkeling van je kind stimuleren !
lees meer
Je wordt door de meester gebeld over je zoon: hij pest een klasgenoot door hem uit te schelden en buiten te sluiten. Of je dochter durft niet meer naar de sportclub, omdat twee meisjes steeds haar sporttas afpakken en over het hek gooien. Dit zijn voorbeelden van waar het bij pesten om gaat. Wat is pesten en wat kun je als ouder doen?
lees meer
Ieder gezin maakt wel eens een periode mee waarin het niet zo goed gaat. Meestal kun je het zelf oplossen, maar soms kan een luisterend oor of een helpende hand bij praktische zaken een opluchting zijn. Vrijwilligers van Home-Start en Home-Start+ trekken graag een tijdje op met ouders binnen het gezin. lees meer

Cursussen en activiteiten

webpart_bannerlist

FoldersGeef feedback