opvoeden & opgroeien
Basisschoolkind | Jonge mantelzorgers

Jonge Mantelzorgers

Wat is een jonge Mantelzorger?

Een kind of jongere die opgroeit met een langdurig ziek gezinslid. Dat kan een vader, moeder, broer of zus zijn met een lichamelijke of psychische chronische ziekte, handicap of verslaving.

Wat doen jonge Mantelzorgers?

Kinderen in deze gezinnen kunnen taken en verantwoordelijkheden hebben die best zwaar zijn:

 • huishoudelijke taken: meer huishoudelijke taken doen dan in een 'normale' situatie
 • verzorgende en verpleegkundige taken: eten geven, oppassen, helpen bij het naar het toilet gaan, wassen en aankleden, wonden verzorgen en medicijnen geven
 • sociale taken: bezoek regelen en meegaan met een bezoek aan hulpverleners
 • emotionele hulp: een luisterend oor bieden, troosten, afleiding bieden en en andere 'grote-mensen-zaken’ zoals praten over de problemen
 • overnemen van de ouderrol voor de andere kinderen in het gezin: aankleden, naar school brengen, tolken, opvoeden.

Welke gevolgen kan dit hebben?

Soms heeft het kind minder tijd voor ‘gewone’ dingen zoals school, sport, spelen met vriendjes. Ook heeft het kind soms last van lichamelijke klachten door de spanning of door overbelasting. Soms schaamt een kind zich ook voor de situatie thuis.Signalenkaart Opgroeien met zorg

Herken je dit? Dan ben je een jonge Mantelzorger

Ga voor tips, activiteiten en goede websites naar Mantelzorg, De Kap

Ken je een jonge Mantelzorger? Je kunt helpen!

 • toon oprechte belangstelling en waardering
 • neem het kind serieus
 • vraag hoe hij geholpen wil worden
 • zoek samen een vertrouwenspersoon
 • zorg dat school rekening met hem houdt
 • help bij het regelen van praktische hulp
 • wijs op  websites voor jonge mantelzorgers


Open de signalenkaart