opvoeden & opgroeien
Basisschoolkind | School

Schoolmaatschappelijk werk basisonderwijs

Schoolmaatschappelijk werk basisonderwijs

De tijd van opgroeien van kleuter naar puber is een belangrijke periode voor het verdere leven. Dit gaat niet altijd zonder strubbelingen. Daarom is er op school naast leren lezen, rekenen en schrijven ook aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Een kind dat zich lekker voelt kan makkelijker leren dan een kind dat zorgen heeft.

Als je je zorgen maakt over je kind, kun je daar altijd over praten met de leerkracht. Zo zal ook de leerkracht eerst met jou praten als hij / zij zich zorgen maakt.

Wanneer naar schoolmaatschappelijk werk?

Wanneer er toch zorgen blijven, kun je daarover praten met de schoolmaatschappelijk werker.
Je hebt bijvoorbeeld vragen over de opvoeding. Of je maakt je zorgen over het gedrag: je kind is lusteloos, of juist overactief; of heeft moeite met het aangaan van contacten met leeftijdsgenoten.

Wat doet de schoolmaatschappelijk werker (smw-er)?

Samen met de smw-er praat je over je kind. Is er iets bijzonders aan de hand? Kan er een oplossing bedacht worden? De smw-er denkt met je mee.
Soms moeten er andere hulpverleners een steentje bijdragen aan de oplossing. De smw-er weet welke mogelijkheden er zijn en overlegt als het nodig is met andere hulpverleners. Dat gebeurt alleen als je daarvoor toestemming hebt gegeven.
Van tevoren wordt met jou besproken wat de reden van het overleg is en wat het zou moeten opleveren. Van de uitkomst wordt je natuurlijk ook op de hoogte gebracht.

Informatie en aanmelding

Meer informatie over het schoolmaatschappelijk werk kunt je krijgen bij de intern begeleider van de school van je kind. Door middel van het aanmeldformulier SMW basisonderwijs  kun je een vraag stellen of je kind aanmelden voor hulp, advies of ondersteuning vanuit het schoolmaatschappelijk werk.


         Open hier de folder Schoolmaatschappelijk werk