Centrum Jeugd en Gezin Apeldoorn
Contact | CJG bij de huisartsen

CJG bij de huisartsen

Zowel huisarts als CJG zijn voor ouders en kinderen dé plek bij vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden. Huisarts en CJG kunnen elkaar versterken rondom preventie en zorg voor jeugd en gezin.

De huisarts is gezinsarts en het CJG is de toegang voor vragen over opvoeden en opgroeien voor ouders met kinderen van 0 tot 23 jaar. Het is dus  belangrijk dat huisarts en CJG samenwerken.

Vanaf 2015  is aan een groot deel van de huisartsenpraktijken in Apeldoorn een CJG medewerker verbonden. Deze houdt een dagdeel per week of per twee weken fysiek spreekuur binnen de huisartspraktijk  of is vast contactpersoon voor de verwijzingen van de huisarts.

CJG en de huisarts