CJG4Kracht

CJG4kracht : ambulante hulp zonder indicatie.

 

Krachten van ouders en jongeren worden gebundeld, ouders en hulpverleners versterken elkaar in hun zorg om het gezin, de kinderen en/of jongeren.
Geen wachtlijsten, snelle ambulante hulpverlening, zo kort als mogelijk, zo lang als nodig.
 

Op dit moment werken in CJG4kracht ambulant begeleiders uit de volgende organsiaties samen:
st. CJG Apeldoorn, Lindenhout, Tactus, Vérian, Leger des Heils, Philadelphia Zorg, Lijn5, GGNet, JBG,  s' Heerenloo, Iriszorg, Karakter, Riwis, Pactum, Passerel en Agathos.
 

Rapport - methodiekbeschrijving
Rapport - methodiekbeschrijving A4
Gezinsplan
Aanmeldformulier CJG4kracht
Aanmeldformulier CJG4Jeugd - nazorg na Jeugdzorg

 

 

24-06-2013 : Presentatie bijeenkomst "De Krachten gebundeld"

17-02-2013 : Nieuwsbrief Caransscoop "Apeldoornse pilot Jeugd en Gezin succesvol!"

     08-2013 : Artikel Maatwerk CJG4kracht: "Durven vertrouwen op eigen kracht"
 

  Geef feedback