opvoeden & opgroeien
Peuter | Logopedie

Logopedisch spreekuur 0 - 4 jaar

Waarom naar het logopedisch spreekuur?

Een goede spraak-/taalontwikkeling vanaf de geboorte is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Spraak-/taalproblemen komen regelmatig voor bij jonge kinderen. Het is belangrijk om dit zo vroeg mogelijk te ontdekken. Door er op tijd bij te zijn en te behandelen is er minder kans op een blijvende spraak-/taalstoornis met (mogelijke) gevolgen voor het gedrag en de leerprestaties.

Maakt een jeugdarts of -verpleegkundige van het consultatiebureau zich zorgen over de spraak-/taalontwikkeling van je kind, dan zal zij je kind naar het logopedisch spreekuur verwijzen. Ook eet-drinkproblemen, stemproblemen, stotteren en/of afwijkend mondgedrag kunnen redenen zijn voor verwijzing. Tijdens het spreekuur onderzoekt de logopedist je kind en krijgen de ouders informatie en advies.

Wat kun je verwachten tijdens het spreekuur?

De logopedist kijkt naar de spraak-/ taalontwikkeling van uw kind. Dit gebeurt spelenderwijs. Alles wat nodig is om goed te leren praten komt aan bod.

Daarna volgt één van de volgende opties:

 • er is geen vervolgactie nodig

 • je krijgt gerichte informatie en adviezen over hoe u zelf de spraak-/taalontwikkeling van uw kind kunt stimuleren

 • er volgt een controle op het logopedisch spreekuur of bij de jeugdarts /- verpleegkundige

 • je kind wordt verwezen naar de vrijgevestigde logopedist

 • je kind krijgt het advies tot verwijzing naar Audiologisch Centrum voor nader onderzoek.

Leren praten

Een kind leert praten door horen, zien en doen. De rol van de ouders is hierbij heel belangrijk. Zij geven het goede voorbeeld, zij reageren op de eerste klanken en leren het kind spelenderwijs praten. Klanken worden woorden, woorden worden zinnen en zinnen worden verhalen.

Spraak- en taalontwikkeling

Bij sommige kinderen ontwikkelt de spraak en taal zich snel, bij anderen komt dit wat langzamer op gang. Een kind van 4 jaar kan in goede, korte zinnen praten, een aantal taalregels kent het nog niet en ook de letter /r/ en sommige klankcombinaties kunnen nog moeilijk zijn (bijvoorbeeld knoop/twee). Een kind van 5 jaar maakt goed gevormde en lange zinnen en vrijwel alles is verstaanbaar.
Soms verloopt het leren praten niet zoals ouders het verwacht hadden. Het maken van spraakklanken of het gebruiken van woorden en zinnen gaat moeilijker dan bij leeftijdsgenootjes.
Dit kán een gevolg zijn van:

 • minder goed horen of zien
 • chronische keel-, neus-, oorklachten
 • verminderde concentratie (moeite met luisteren)
 • vertraging in een andere ontwikkeling (sociaal-emotioneel, motoriek, intelligentie)

Stimuleren van de spraak- en taalontwikkeling

Als ouder kun je de spraak- en taalontwikkeling van je kind stimuleren. Tips:.

Geef het goede voorbeeld:

 • gebruik goede zinnen
 • bied ook langere zinnen en moeilijker woorden aan
 • praat rustig en duidelijk
 • maak oogcontact als je met je kind praat

Neem de tijd om naar je kind te luisteren en toon interesse door vragen te stellen.

 • Alle dingen hebben een naam: gééf het ook die naam en zeg niet: Pak dat eens, als je een beker bedoelt.
 • Praat met je kind over wat je samen ziet en doet.  Bijvoorbeeld: Kijk, daar staat een koe, die eet gras, zie je dat?
 • Praat ook over wat je zelf gedaan hebt: Weet je wat ik gedaan heb vandaag? Ik heb jouw kamer opgeruimd, en weet je wat ik weer gevonden heb? Je knuffel!
 • Laat je kind thuis een handje helpen met allerlei karweitjes, zoals afwassen, in de tuin werken, koekjes bakken, tafel dekken. Praat over wat je doet, terwijl je bezig bent. Bijvoorbeeld: Oma komt vandaag eten, zet er maar een bordje bij.
 • Doe samen spelletjes waarbij je kunt praten, zoals memory, kwartet, lotto. Je kunt de plaatjes benoemen of omschrijven. Je kunt vragen stellen over de plaatjes, bijvoorbeeld: Wat kun je ermee doen? Zie je het in de kamer?

Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling:

 •  je kind leert nieuwe woorden en zinnen
 •  je kind leert andere situaties en werelden kennen
 • je kind leert zich te concentreren, stil te zitten en te luisteren

Help je kind op een positieve manier door zelf woorden of zinnen op de goede manier te herhalen. Een voorbeeld: je kind zegt: Ik heb je goed gehelpt, hè papa? Zeg dan niet: Nee, het is niet gehelpt, het is gehólpen! maar zeg liever: Ja, je hebt mij goed geholpen. Fijn, dat je mij zo goed geholpen hebt. Zullen we aan mama gaan vertellen, hoe goed jij mij geholpen hebt?

Aanvragen logopedisch onderzoek:

Heb je zorgen over de spraak- en taalontwikkeling van je kind?
Je kunt een logopedisch onderzoek aanvragen bij Inge Bakker, de logopedist van het CJG. Dit kun je zelf doen via het aanmeldformulier logopedie, Ook de verpleegkundige of jeugdarts van het consultatiebureau of een leerkracht van je kind kunnen een aanmelding doen.. Zij doen dit alleen als jij toestemming hiervoor geeft.

De onderzoeken vinden plaats in CJG Noord en CJG Zuid

Er zijn geen kosten verbonden aan het onderzoek.

Vragen?

Stuur een bericht naar logopedie@cjgapeldoorn.nl