Veilig aanmelden bij CJG professionals

Aanmelden voor preventieve opvoedondersteuning 

Wil je een gezin aanmelden voor preventieve opvoedondersteuning door het Pedagogenteam, dan kun je het Aanmeldformulier/Gezinsplan deel1 meegeven aan ouders of deze samen met hen invullen. Het is belangrijk dat ouders deze ondertekenen.

Aanmelden voor logopedie

Wil je een kind aanmeldingen voor een onderzoek bij de logopedist, dan kun je gebruik maken van het  Aanmeldformulier logopedie

Aanmelden pasgeborene

Het CJG krijgt bericht van de gemeente Apeldoorn als er een kindje is geboren en is aangegeven bij de gemeente. Zodra we dat bericht ontvangen start de zorg vanuit de JGZ.

De CJG -neonatale screener komt rond de 4e dag  bij het kindje thuis voor de hielprik en gehoorscreening.

Er zijn een paar situaties waarin we de melding van de gemeente te laat ontvangen voor het tijdig uitvoeren van de screening. Daarom vragen we kraamverzorgsters om in de volgende situaties het geboorteformulier samen met ouders in te vullen, zodat de hielprik tijdig plaats kan vinden:

  • Wanneer het kindje verblijft op een ander adres dan het GBA adres
  • Wanneer het kindje op de 3e dag nog niet is aangegeven bij de Gemeente
  • Wanneer het kindje op de 3e dag uit het ziekenhuis wordt ontslagen
  • Wanneer het ontslag uit het ziekenhuis plaatsvindt op vrij-/zater-/zon- of feestdag

Veilig mailen via Cryptshare

Mail via cryptshare naar info@cjgapeldoorn.nl; Open Cryptshare (via Chrome)

Handleiding Cryptshare
 

Veilig mailen met je Zorgmail-account

Het CJG heeft verschillende ZorgMail-adressen om beveiligd te kunnen mailen:

cjgapeldoornfrontoffice@zorgmail.nl
cjgapeldoornscreenteam@zorgmail.nl
cjgapeldoornstafjgz@zorgmail.nl
cjgapeldoornmedischepost@zorgmail.nl                   
cjgapeldoorndossierjgz@zorgmail.nl 
cjgapeldoornpedagogenteamnoord@zorgmail.nl
cjgapeldoornpedagogenteamoost@zorgmail.nl
cjgapeldoornpedagogenteamzuid@zorgmail.nl
cjgapeldoornpedagogenteamwest@zorgmail.nl

cjgapeldoornbestuur@zorgmail.nl

Weet je niet welk van de ZorgMail-adres te gebruiken voor het verzenden van je vertrouwelijke informatie?
Bel dan met onze Frontoffice via 055-3578875

 


 

Je cliënten hoeven niet ver voor uitgebreid en gratis juridisch advies.
Op het gemeentehuis van Apeldoorn houdt het Juridisch Loket op afspraak elke donderdag van 14.00 - 15.30 uur een videospreekuur.
Het contact met de jurist verloopt via een (beveiligde) videoverbinding in een aparte kamer op het gemeentehuis van Apeldoorn. Zo kunnen andere mensen niet meekijken of meeluisteren. Snel, goedkoop en dicht bij huis!
lees meer

FoldersGeef feedback