Centrum Jeugd en Gezin Apeldoorn
Dit bieden wij

Dit bieden wij

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de plek waar (aanstaande) ouders (en professionele opvoeders) en jongeren (tot 23 jaar) terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. In het CJG werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, een logopediste, een lactatiekundige, pedagogen en gedragswetenschappers samen onder één dak.
Het CJG biedt gratis informatie & advies, steun & begeleiding. Daarnaast kan het CJG verwijzen naar specialistische hulp en coördinatie van zorg bieden.

Dit doen wij in opdracht van de Gemeente Apeldoorn die verantwoordelijk is voor de jeugdgezondheidszorg en de jeugdhulp. We werken daarbij samen met onze Samen055 partners.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

De JGZ volgt de ontwikkeling van vrijwel alle kinderen vanaf hun geboorte. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige zien kinderen en ouders regelmatig op het consultatiebureau.
Vanaf de basisschoolleeftijd worden kinderen (en ouders) uitgenodigd voor de gezondheids-onderzoeken op 5 en 11 jarige leeftijd. Iedere basisschool in Apeldoorn heeft een vast JGZ team (jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistente). Zij hebben regelmatig contact met school.
Op het Voortgezet Onderwijs komt de jeugdverpleegkundige naar school toe voor het gezondheidsonderzoek (klas 2). De jeugdarts komt daarvoor naar het Speciaal Onderwijs.
Ouders en jongeren kunnen ook zelf contact opnemen met het CJG voor vragen aan de jeugdverpleegkundige of jeugdarts.

Preventieve opvoedondersteuning

Opvoeden van kinderen kan een (flinke) uitdaging zijn. Het levert soms vragen op of behoefte aan adviezen. Dan is het fijn om kortdurend ondersteuning te krijgen bij de opvoeding. Ons team van pedagogen staat klaar voor een luisterend oor, hulp en ondersteuning. De pedagoog kan ook thuis komen bij jullie, zodat gericht adviezen over opvoeden gegeven kunnen worden.

Samen Beslissen

Soms kan het nodig zijn specialistische hulp in te schakelen. In Apeldoorn zijn veel aanbieders van deze zorg. In het CJG werken (ortho)pedagogen die samen met jou / de jongere zorgvuldig besluiten welke gespecialiseerde hulp nodig is en daarheen kunnen verwijzen.

Onze werkwijze

De medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin:

  • werken vanuit de visie van Positief Opvoeden, Triple P.
  • werken volgens de methode 1Gezin1Plan. Deze methode is bedoeld om de hulp aan gezinnen die met verschillende hulpverleners te maken hebben te verbeteren.
  • werken met de Verwijsindex. Het komt voor dat er bij meerdere hulpverleners zorgen zijn over een kind of een jongere. De verwijsindex zorgt ervoor dat zij elkaar sneller vinden, zodat zij betere hulp kunnen verlenen.
    Lees meer over de Verwijsindex
  • werken met de Meldcode Huiselijk geweld & Kindermishandeling.
    Lees meer over de meldcode

In de ondersteuning aan ouders maken wij gebruik van de eigen kracht van ouders en jongeren én van hun netwerk.

speel video op youtube: Dit zijn wij
Dit zijn wij